WSPOMÓŻ NASNIP: 821-23-27-951
KRS: 0000166541
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
Nr rachunku: 94 9194 0007 0024 6453 2000 0010

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Serdecznie Dziękujemy za otrzymany 1% podatku za 2018r. Podopieczni i Członkowie Stowarzyszenia

O nas

Siedleckie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ powstało w lipcu 2003 r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy w kwietniu 2005r.


Jesteśmy w Siedlcach jedną z niewielu organizacji, która reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz osób upośledzonych umysłowo. Naszymi podopiecznymi są nie tylko mieszkańcy z Siedlec ale również z terenu powiatu siedleckiego.


Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zbudowanie domu , w którym zapewnione będą naszym podopiecznym godne warunki dożywotniego zamieszkania gdy zabraknie ich rodziców i opiekunów. Zrealizowanie tego celu w znacznej mierze zależeć będzie od zrozumienia i pomocy jaką uzyskamy od osób, które wesprą nasze działania przekazując 1% swojego podatku.


Pozostałe cele statutowe realizujemy prowadząc działalność:

rehabilitacyjno- rekreacyjną

sportowo - turystyczną

organizujemy wypoczynek

współpracujemy z rodzinami i środowiskami osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Pełniejsza informacje możecie Państwo uzyskać w zakładkach „nasze działania” i „sprawozdawczość”.


Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami Miasta Siedlce,Środowiskowym Domem Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, oraz z innymi instytucjami miejskimi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Nasza działalność i praca członków Stowarzyszenia jest w całości działaniem społecznym. Nikt z członków stowarzyszenia nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Składki członkowskie i uzyskane środki z 1% podatku dochodowego oraz innych darowizn od wspierających nas osób i firm są w całości spożytkowane na cele statutowe.

POLECAMY

Portal organizacji pozarządowych

Miasto Siedlce

© 2013 Przystań - Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

"Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu."