O nas

O nas

Siedleckie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ powstało w lipcu 2003 r. z inicjatywy rodziców dzieci z niepełno-sprawnością intelektualną. Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy w kwietniu 2005r.

Jesteśmy w Siedlcach jedną z niewielu organizacji, która reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz osób upośledzonych umysłowo. Naszymi podopiecznymi są nie tylko mieszkańcy z Siedlec ale również z terenu powiatu siedleckiego.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zbudowanie domu , w którym zapewnione będą naszym podopiecznym godne warunki dożywotniego zamieszkania gdy zabraknie ich rodziców i opiekunów. Zrealizowanie tego celu w znacznej mierze zależeć będzie od zrozumienia i pomocy jaką uzyskamy od osób, które wesprą nasze działania przekazując 1% swojego podatku.

Pozostałe cele statutowe realizujemy prowadząc działalność:

  • rehabilitacyjno – rekreacyjną
  • sportowo – turystyczną
  • organizujemy wypoczynek
  • współpracujemy z rodzinami i środowiskami osób niepełnosprawnych intelektualnie

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami Miasta Siedlce,Środowiskowym Domem Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, oraz z innymi instytucjami miejskimi i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Nasza działalność i praca członków Stowarzyszenia jest w całości działaniem społecznym. Nikt z członków stowarzyszenia nie pobiera żadnych wynagrodzeń. Składki członkowskie i uzyskane środki z 1% podatku dochodowego oraz innych darowizn od wspierających nas osób i firm są w całości spożytkowane na cele statutowe.