Przekaż 1%

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia

Z wykazu organizacji pożytku publicznego, wybierz nasze stowarzyszenie poprzez podanie jego nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000166541