WSPOMÓŻ NASNIP: 821-23-27-951
KRS: 0000166541
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
Nr rachunku: 94 9194 0007 0024 6453 2000 0010

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Serdecznie Dziękujemy za otrzymany 1% podatku za 2018r. Podopieczni i Członkowie Stowarzyszenia

Wspomóż nas- przekaż jeden procent

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

Oblicz 1% z ogólnej kwoty Twojego podatku dochodowego.Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół, np. 1,57 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę Twojego zeznania podatkowego

 

Z wykazu organizacji pożytku publicznego, wybierz nasze stowarzyszenie poprzez podanie jego nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000166541)

 

Możesz również skorzystać z rozliczenia online za pomocą przyjaznego opragromowania klikając na ikonę:

 

Wypełnij druk PITOP i przekaż 1% podatku

 

 

 

 

 

 

Możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji!

 

Nie dokonuj żadnych wpłat, pieniądze na konto wybranej

organizacji przekaże Urząd Skarbowy.
 

POLECAMY

Portal organizacji pozarządowych

Miasto Siedlce

© 2013 Przystań - Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

"Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu."