Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Sprawozdania za 2020r.

Informacje ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2019r.

Informacje ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2018r.

Informacje ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2017r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2016r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2015r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2014r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2013r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2012r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2011r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania za 2010r.

Informacje Ogólne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne