Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
Małgorzata Bakiera – Prezes
Iwona Miłkowska – Wiceprezes
Teresa Urbanek – Skarbnik
Wybraniec Barbara – Sekretarz
Irena Wyszyńska – Członek

Komisja Rewizyjna
Godlewska Janina – przewodniczący
Dąbrowska Elżbieta – Członek
Górzny Marek – Członek